Harfa Boża

„Przy harfie podam swą zagadkę” (Psalm 49:4)

Trafny tytuł

Tytuł Harfa Boża okazał się bardzo trafny, podobnie układ książki. Biblijne prawdy (czyli głębokie myśli Boże) przedstawiono w kolejnych rozdziałach w prosty i ujmujący sposób jako zestaw dziesięciu strun harfy. Celem tego było wykazanie „wspaniałej i doskonałej harmonii różnych nauk Pisma Świętego” niczym „przyjemnej melodii”.

SŁOWA Psamu 49:4 stały się mottem pierwszego rozdziału książki zatytułowanej Harfa Boża, wydanej w r. 1921 przez Świadków Jehowy (znanych wtedy jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego).

Podręcznik ostatecznie osiągnął nakład aż 5.819.037 egzemplarzy w 22 językach. Znalazło się w nim 11 pięknych rycin. Niektóre z tych ilustracji (np. przedstawiające Dawida z harfą czy Jezusa pukającego do drzwi) wykonano w oparciu o kolorowe przezrocza z Fotodramy stworzenia.

W książce napisano: „Dawid doskonale grywał na harfie o dziesięciu strunach. To pięknie wyobraża, jak Jezus i członkowie Jego ciała, umiejętnie używają harfy Bożej, to jest rozumieją zasadnicze nauki Planu Bożego i innym chętnie pomagają zrozumiewać je. Dlatego owe dziesięć strun harfy, trafnie reprezentują dziesięć zasadniczych doktryn, czyli prawdziwych nauk” Biblii.

Zasadnicze prawdy biblijne ujęto jako struny harfy. W 10 rozdziałach tej 382-stronicowej książki objaśniono te prawdy na podstawie Pisma Świętego.

Dziesięć strun harfy Bożej
 1. STWORZENIE. Jehowa Bóg stworzył ziemię i doskonałych ludzi, Adama i Ewę na niej, mając niezmienne zamierzenie, aby ziemia stała się Rajem (Izajasza 45:18).
  Izajasza 45:18
  [ Jehowa ] ukształtował ziemię i który ją uczynił, który ją mocno ugruntował, który nie stworzył jej po prostu na nic, który ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana.
 2. OKAZANIE SPRAWIEDLIWOŚCI. Na skutek nieposłuszeństwa i buntu wymierzono ludziom sprawiedliwą karę, którą jest śmierć (a nie wieczne męki).
 3. OBIETNICA ABRAHAMOWA. Jehowa pamięta o obietnicy dotyczącej uratowania dzieci Adama i zawarł przymierze z Abrahamem co do jego Potomka i błogosławienia całej ludzkości.
 4. NARODZENIE JEZUSA. Zgodnie z przysięgą daną Abrahamowi narodził się Jezus, jako doskonały człowiek, bezgrzeszny Syn Jehowy, obiecany Potomek (Galatów 3:16).
  Galatów 3:16
  A obietnice oznajmiono Abrahamowi i jego potomkowi (...) którym jest Chrystus.
 5. OKUP. Jezus dochował Bogu całkowitego posłuszeństwa; jego śmierć stanowi wartość Okupu jako cenę uwolnienia dzieci Adama z niewoli grzechu.
 6. ZMARTWYCHWSTANIE. Jehowa wskrzesił swego Mesjasza z grobu; Jezus wstąpił na wysokość, dając wszystkim ludziom gwarancję sposobności otrzymania życia wiecznego.
 7. OBJAWIONA TAJEMNICA. Została objawiona Boża tajemnica dotycząca powołania „zboru świętych”, czyli namaszczonych Chrześcijan — do życia w niebie.
 8. OBECNOŚĆ PANA. Nasz Pan zgodnie z licznymi proroctwami został Królem i żyjemy w okresie jego niewidzialnej obecności (Mateusza 24:3, 37, z greckiego parousia).
 9. UWIELBIENIE. Wkrótce nastąpi uwielbienie zboru Chrystusowego, składającego się z Jezusa Chrystusa jako Głowy oraz 144 000 członków Jego ciała (Kolosan 1:18).
 10. PRZYWRÓCENIE, CZYLI RESTYTUCJA. Nastąpi „przywrócenie wszystkiego” co utracił Adam. Cała ziemia stanie się Rajem ku chwale Boga (Dzieje Apostolskie 3:21).
  Dzieje Apostolskie 3:21
  [ Jezusa ] niebo musi w sobie zatrzymać aż do czasów przywrócenia wszystkiego, o czym Bóg mówił przez usta swych świętych proroków, którzy żyli w dawnych czasach.

Wspaniałe zamierzenie Jehowy odniesie tryumf. Umarli wstaną, a miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą!

Melodia, która napełnia radością

Na stronie 21 czytamy: „Kto zrozumie te zasadnicze nauki i może ocenić piękność i harmonię wykazaną w nich, ten jest tym samym uzdolniony do grania na harfie Bożej, a słodka muzyka jej napełni radością jego serce”.

Obecnie Świadkowie Jehowy, dzięki kierownictwu Chrystusa, jeszcze dokładniej rozumieją wiele szczegółów tych zasadniczych nauk biblijnych. Od dziesiątków lat rozgłaszają je po całej ziemi. Obyś i Ty usłyszał tę przyjemną melodię „dobrej nowiny o Królestwie” i rozpoznał tych, którzy okazują się zwycięzcami (Objawienie 15:2).

Objawienie 15:2

Ujrzałem (...) tych, którzy odnoszą zwycięstwo nad bestią i nad jej wizerunkiem, i nad liczbą jej imienia — mających harfy Boże.

Ilustracje z polskiego wydania Harfy Bożej z 1930 roku

Opracowanie: Biblia.org.pl.  O tej stronie