„Będziesz ze mną w Raju” (Łukasza 23:43)
KODEKS SYNAJSKI to rękopis welinowy z IV w. n.e. zawierający całe Chrześcijańskie Pisma Greckie oraz część Septuaginty (greckiego przekładu Pism Hebrajskich). Został odkryty w XIX w. przez biblistę K. von Tischendorfa w klasztorze u stóp góry Synaj. Jest jednym z najstarszych zachowanych, kompletnych manuskryptów biblijnych.
Jak wygląda tekst? Na każdej karcie znajdziemy cztery kolumny greckiego tekstu zapisane samymi dużymi literami (uncjałami), bez odstępów międzywyrazowych ani żadnych innych znaków przestankowych (jak przecinki czy kropki). Sam zobacz: dobrej jakości fotokopie oryginału można przeglądać na stronach Codex Sinaiticus Online.
„Dzisiaj”
Powyższe zdjęcie przedstawia fragment Łukasza 23:43A on rzekł do niego: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju”. a poniżej ten sam werset podzielony na wyrazy i przetłumaczony słowo w słowo:

Gdzie tłumacz powinien wstawić przecinek skoro nie ma go w oryginalnym tekście? Przed czy po słowie dzisiaj?
Jak powinno się odczytać tę wypowiedź Jezusa, skoro znaków interpunkcyjnych nie używano aż do IX wieku n.e? Decydują o tym nauki Chrystusa oraz reszta Biblii. Właśnie dlatego np. w polskim Nowym Testamencie z 1606 r. (w tłumaczeniu Kolegium Rakowskiego) czytamy: „Amen mówię tobie dziś, ze mną będziesz w Raju”:

A dlaczego Jezus podkreślił, że wypowiada te słowa „dzisiaj”? Ponieważ to właśnie w tym dniu „dał swoją duszę jako okup w zamian za wielu” (Mateusza 20:28Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu usługiwano, lecz by usługiwać i dać swoją duszę jako okup w zamian za wielu.).
Ofiara okupu stanowi podstawę spełnienia wszystkich obietnic Bożych — w tym przywrócenia ziemskiego raju (2 Koryntian 1:20Bo ilekolwiek jest obietnic Bożych, za jego sprawą stały się „Tak”.). Wtedy, jako niebiański król, Jezus zatroszczy się o potrzeby wskrzeszonych na ziemi ludzi, również złoczyńcy, któremu złożył powyższą obietnicę: „będziesz ze mną w Raju”.

Opracowanie: Biblia.org.pl