„I stanie się podobny do drzewa, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha”
(Psalm 1:3)
STRONY te powstały z miłości do Jehowy Boga oraz Jego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Świadkami Jehowy i głosicielami Królestwa, ale to jest strona prywatna — choć wyrażane poglądy nie są prywatne, lecz biblijne (Jana 7:16, 18Jezus (...) odpowiedział im i rzekł:
„To, czego nauczam, nie jest moje, lecz należy do tego, który mnie posłał. (...) Kto mówi sam z siebie, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten trzyma się prawdy i nie ma w nim nieprawości”.
).
Zapraszamy na JW.ORG — oficjalny serwis Świadków Jehowy
Czytaj, słuchaj lub pobierz Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata za darmo