„Wypowiedzi Jehowy to wypowiedzi czyste,
niczym srebro poddane rafinacji” (Psalm 12:6)
W XVI WIEKU przeciwnicy Marcina Lutra ocenili jego przekład Pisma Świętego jako księgę „pełną fałszerstw”. Sądzili, że zdołają mu udowodnić „1400 heretyckich błędów i kłamstw”. Dzisiaj uważa się Biblię Lutra za przekład o epokowym znaczeniu. W książce Translating the Bible uznano ją wręcz za „dzieło geniuszu”!
W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii — Przekład Nowego Świata. Dlaczego? Zrywa on z tradycyjnym sposobem oddawania wielu wersetów i kładzie nacisk na używanie imienia Bożego — Jehowa. Jest więc nieszablonowy. Ale czy przez to został w jakikolwiek sposób sfałszowany? Nie, w żadnym wypadku!
Rzeczywisty powód krytyki
Biblię Lutra krytykowano dlatego, że opracował ją człowiek demaskujący wady ówczesnej religii, opartej na tradycji. Dzięki jego przekładowi prosty lud mógł dostrzec prawdziwość większości głoszonych przez niego poglądów.
Podobnie Biblia w Przekładzie Nowego Świata spotyka się z krytyką, gdyż wydali ją Świadkowie Jehowy, którzy otwarcie mówią, że wiele doktryn chrześcijaństwa nie pochodzi z Biblii. Tymczasem przekład ten, podobnie jak każde inne tłumaczenie Pisma Świętego, potwierdza ten fakt ponad wszelką wątpliwość — zamianę przez rozmaite denominacje kościelne prawd biblijnych na ludzkie tradycje (Marka 7:6-8[Jezus] rzekł do nich: Izajasz trafnie prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Lud ten okazuje mi szacunek swoimi wargami, ale ich serca są ode mnie bardzo oddalone. Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich”. Odstępujecie od przykazań Bożych, a mocno się trzymacie tradycji ludzkiej.).
Wierny przekład
Przekład Nowego Świata został w pełni fachowo opracowany z wielką starannością i dbałością o szczegóły np. o wierne wyrażenie subtelności języków oryginału. Celem, który przyświecał Komitetowi Przekładu Nowego Świata było dokonanie tłumaczenia tak zrozumiałego dla dzisiejszych czytelników, jak zrozumiały był tekst oryginalny dla zwykłych, myślących ludzi żyjących w okresie spisywania Biblii.
Wymagało to szeregu lat żmudnej pracy, ale jakże cieszy, że Przekład Nowego Świata ukazał się jak dotąd w wielu językach, dzięki czemu jeszcze więcej ludzi posiądzie lepsze zrozumienie „słowa życia” (Filipian 2:16Trzymając się mocnym uchwytem słowa życia — żebym w dniu Chrystusowym miał powód do radosnego uniesienia, iż nie biegłem na darmo i nie na darmo ciężko pracowałem.).


Aktualnie łączny nakład przekroczył 200.000.000 egzemplarzy w 122 językach.
Czytaj, słuchaj lub pobierz Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata za darmo