„Przybili Go do pala” (Łukasza 23:33, KżNT)
DAVID H. STERN w przekładzie Komentarz żydowski do Nowego Testamentu (wydawn. Vocatio, Prymasowska Seria Biblijna) konsekwentnie używa zamiast słowa „krzyż” określenia „pal do uśmiercania”, „pal egzekucyjny” bądź „pal”.
Dlaczego? David Stern wyjaśnia, że „sformułowania te pozwolą skupić uwagę na samych wydarzeniach”. Przy okazji — najwyraźniej aby się przypodobać wydawcom oraz czytelnikom — jednoznacznie odżegnuje się od, jak to określa, „sekty zwanej Świadkami Jehowy” (porównaj Dzieje 24:14Wyznaję przed tobą, że zgodnie z drogą, którą oni nazywają sektą, ja tak właśnie pełnię świętą służbę dla Boga moich praojców, wierząc we wszystko, co ujęto w Prawie i napisano u Proroków.; 28:22Wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie się mówi przeciwko niej.).
Tymczasem Słownik grecko-polski Zofii Abramowiczówny (Warszawa 1958 t. 4, s. 97) podaje właśnie takie podstawowe znaczenie słowa stauros — „słup, pal, kół”:

W książce The Non-Christian Cross (Londyn 1896, ss. 23, 24) J. D. Parsons napisał: „W oryginalnej grece licznych pism tworzących Nowy Testament nie ma ani jednego zdania, z którego by nawet pośrednio wynikało, że użyty w wypadku Jezusa stauros był inny niż zwykły stauros, nie mówiąc już o tym, żeby składał się on nie z jednego kawałka drewna, lecz z dwóch, zbitych w formie krzyża”.
(Czytaj więcej)
W istocie, religijni wrogowie „przybili Mesjasza do pala”. Jednakże Jehowa Bóg wskrzesił niewinnego Chrystusa z martwych. Dzisiaj Jezus jest potężnym Królem, który „wyruszył na podbój między nieprzyjaciół”. (Psalm 2:5,6Wtedy odezwie się do nich w swoim gniewie (...) mówiąc: „Ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze”; 110:2Laskę twej siły Jehowa pośle z Syjonu, mówiąc: „Wyrusz na podbój między swoich nieprzyjaciół”, Daniela 2:44A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone.)
Wkrótce nasz Pan jako Król i Arcykapłan przywróci obiecany w Biblii ziemski raj — i któż zdoła Go powstrzymać?

Opracowanie: Biblia.org.pl