Psalm 1:1-3

„Szczęśliwy jest człowiek, który (...) ma upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą. I stanie się podobny do drzewa, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha.”

STRONY te powstały z miłości do Jehowy Boga oraz Jego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Świadkami Jehowy i głosicielami Królestwa, ale to jest strona prywatna — choć wyrażane poglądy nie są prywatne, lecz biblijne (Jana 7:16,18).

Jana 7:16, 18

Jezus (...) rzekł: „To, czego nauczam, nie jest moje, lecz należy do tego, który mnie posłał. Kto mówi sam z siebie, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten trzyma się prawdy i nie ma w nim nieprawości.”