„Stauros”, co oznacza?

„Przybili Go do pala” (Łukasza 23:33, KżNT)

Oryginalna greka

W książce The Non-Christian Cross (Londyn 1896, ss. 23, 24) J. D. Parsons napisał: „W oryginalnej grece licznych pism tworzących Nowy Testament nie ma ani jednego zdania, z którego by nawet pośrednio wynikało, że użyty w wypadku Jezusa stauros był inny niż zwykły stauros, nie mówiąc już o tym, żeby składał się on nie z jednego kawałka drewna, lecz z dwóch, zbitych w formie krzyża”.
[ Czytaj więcej ]

DAVID H. STERN w przekładzie Komentarz żydowski do Nowego Testamentu (wydawn. Vocatio, Prymasowska Seria Biblijna) konsekwentnie używa zamiast słowa „krzyż” określenia „pal do uśmiercania”, „pal egzekucyjny” bądź „pal”.

Dlaczego? David Stern wyjaśnia, że „sformułowania te pozwolą skupić uwagę na samych wydarzeniach”. Przy okazji — najwyraźniej aby się przypodobać wydawcom oraz czytelnikom — jednoznacznie odżegnuje się od, jak to określa, „sekty zwanej Świadkami Jehowy” (porównaj Dzieje 24:14; 28:22).

Słownik grecko-polski Zofii Abramowiczówny (Warszawa 1958 t. 4, s. 97) podaje właśnie takie podstawowe znaczenie słowa stauros — „słup, pal, kół”:

W istocie, religijni wrogowie „przybili Mesjasza do pala”. Jednakże Jehowa Bóg wskrzesił niewinnego Chrystusa z martwych. Dzisiaj Jezus jest potężnym Królem, który „wyruszy na podbój między nieprzyjaciół”. (Psalm 2:5,6; 110:2, Daniela 2:44).

Opracowanie: Biblia.org.pl.  O tej stronie